Co je Asset Finance?

Financování aktiv se používá k popisu široké škály produktů, které jsou vázány na fyzický majetek, jako jsou stroje,…

více